woensdag 6 augustus 2008

1000 vlaggen voor 1000 gesneuvelde Canadese soldaten

Tijdens de Canadaweek en de 11 novemberviering spaart het gemeentebestuur tijd noch moeite om de badplaats te tooien met de Canadese Maple Leaf en de Belgische driekleur, een traditie die de plaatselijke bevolking vroeger op zich nam. De oudere inwoners herinneren zich ongetwijfeld nog levendig dat huizen en gevels tijdens deze periode versierd werden met een zee van vlaggen, een gebruik dat de initiatiefnemers van het bevrijdingsmuseum nieuw leven willen inblazen. De bedoeling is dat iedere vlag symbool staat voor één Canadese soldaat die in onze streek in 1944 is omgekomen: 1000 slachtoffers is dus 1000 Maple Leaves. Dat deze doelstelling niet in 1 jaar gehaald kan worden, spreekt voor zich, maar tegen november 2009 hopen Freddy en Danny Jones de 1000ste vlag te kunnen uithangen. Volgend jaar is het namelijk 65 jaar geleden dat Knokke-Heist bevrijd werd, reden dus om onze dankbaarheid tegenover de Canadese bevrijders extra in het daglicht te stellen. Een pakket met Belgische én Canadese vlag kost slechts 30 EUR. Het For Freedom Museum te Ramskapelle, opening voorzien 1 november en gerestaureerd door de gemeente Knokke-Heist, dus gefinancierd door ons allen, wil bovendien als blijk van dankbaarheid iedereen die dit project steunt een levenslange gratis toegangskaart schenken, samen met de recent ontworpen For Freedom-pin.

Bestel dus vóór 15 september 2008 en steun het project: ‘1000 Vlaggen voor 1000 Levens’.
De vlaggen worden afgehaald vanaf 15 oktober 2008 bij Foto Jones, Lippenslaan 160, 8300 Knokke-Heist. Info en bestellingen: ter plaatse, of tel. 0478 68 76 94 of 050 60 66 40, of e-mail
danny@fotojones.be met vermelding naam, adres, tel.-nr. en ev. btw-nr. Stort nu 30 euro op rekeningnummer 738-0251181-70 – ‘1000 vlaggen voor 1000 levens’